تاریخ : 04 مهر 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

«دفتر پژوهش و همکاری های علمی و بین المللی»

 اهم فعالیت ها:
- برنامه ریزی، طراحی و اجرای نشست های علمی-تخصصی با محوریت مسائل نظام اداری 
- تولید محتوای تخصصی
- ارتباط و تعامل مستمر با دستگاه ها، دانشگاه ها، مراکز مختلف علمی تحقیقاتی و نخبگان
- انعقاد تفام نامه/قرارداد با دانشگاه ها، انجمن ها، موسسات و دستگاه ها برای همکاری های مشترک علمی و پژوهشی و عملیاتی نمودن آنها
- نظارت بر انجام فرایند طرح های پژوهشی و تحقیق
- تدوین گزارش تحلیلی و تطبیقی از چالش ها و ارایه راهکارهای علمی و عملی برای اصلاح نظام اداری
- حمایت و مشارکت در اجرای رساله های دانشجویان دکتری و ارشد در حوزه نظام اداری
- برگزاری مشترک همایش ملی/ کارگاههای علمی تخصصی
- ارایه یافته های علمی و پژوهشی مرتبط با مسائل نظام اداری
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید