تاریخ : 03 مرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
  • 1403/02/04 - 11:47
  • - تعداد بازدید: 293
  • - تعداد بازدیدکننده: 279
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اجرای طرح تسهیم محتواهای آموزشی پرمخاطب با مراکز استانی با عنوان«هم افزا»

مرکز آموزش مدیریت دولتی، با توجه به ضرورت آموزش و توسعۀ دانش و مهارت مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در پویایی و بقای سازمان‌ها و نیز در راستای عمل به مأموریت‌های قانونی و تکالیف فرادستی خود؛ در نظر دارد طرح «هم‌افزا» را با مشارکت مراکز استانی اجرا کند.

در این طرح تلاش می‌شود با تسهیم محتواهای آموزشی پرمخاطب با مراکز استانی و تعریف بسته‌های تشویقی برای مشارکت فعال فراگیران در دوره‌های آموزشی، گامی مؤثر در ارتقاء مدیریت امور عمومی کشور برداریم.

مراکز استانی متقاضی برای شرکت در طرح، می‌بایست درخواست خود را مشتمل بر معرفی نماینده، تا تاریخ 1403/02/31 به این مرکز ارسال نمایند.

ردیف

عنوان دوره

نوع دوره

قالب برگزاری

1

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

2

جهاد تبیین در گام دوم انقلاب اسلامی

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

3

تعارض منافع در بخش دولتی

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

4

ارزیابی ریسک فساد در بخش دولتی

شغلی

آفلاین (فیلم آموزشی)

5

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

6

بینش مطهر

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

7

اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی

مدیران

آفلاین (فیلم آموزشی)

8

آداب و اسرار نماز

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

9

آشنایی با اندیشه و سیرۀ امام خمینی (ره)

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

10

تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

عمومی و فرهنگی

آفلاین (فیلم آموزشی)

 


  • لینک کوتاه : /Z9X

  • گروه خبری : آخرین اخبار
  • کد خبر : 1890
کلمات کلیدی
مریم کوشا
خبرنگار

مریم کوشا

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید