تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
عنوان شماره تاریخ مرجع تصویب دانلود فایل
شیوه نامه فصلنامه 1402/7/24 مرکز آموزش مدیریت دولتی دانلود
شیوه نامه نگارش مقالات فصلنامه حقوق اداری 1402/7/24 دانلود
مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور مجوز کانون 1402/7/24 دانلود
گواهینامه نوع دوم 1402/7/23 دانلود
اصلاحیه شرایط انتصاب مدیران 1401/3/2 دانلود
مصوبه اولویت داشتن گواهینامه کانون در شرایط مساوی 1399/10/27 دانلود
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی 386056 1399/10/27 شورای عالی اداری دانلود
ممنوعیت صدور گواهینامه برای متقاضیان فاقد مدرک ارشد 1398/12/25 دانلود
بخشنامه احراز پست های مدیریتی 1398/11/7 دانلود
تصویب نامه عدم بکارگیری ارزیابان فاقد گواهینامه 1398/7/16 دانلود
شیوه نامه رتبه بندی و ارزیابی نشریات علمی 1398/6/10 دانلود
آیین نامه نشریات علمی 1398/2/9 دانلود
دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس 1397/8/29 دانلود
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی 1397/7/29 دانلود
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی 1397/5/16 دانلود
آیین نامه مالی معاملاتی مرکز 1397/5/16 دانلود
بخشنامه نحوه ارزیابی و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي 1396/11/4 دانلود
راهنمای آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد با ارزش استخدامی 1396/10/13 دانلود
دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی 1396/9/18 دانلود
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای 1395/4/1 دانلود
دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید و صدور گواهینامه نوع دوم 1390/12/4 دانلود
اساسنامه مرکز 1390/7/23 دانلود
نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی 1390/1/30 دانلود
ماموریت دوره های آموزشی بلند مدت 1373/6/28 دانلود
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید