تاریخ : 03 مرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

مرکز آموزش مدیریت دولتی در اجرای تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام کشوری، به منظور تربیت مدیران و آموزش فنون نظام اداری، در تاریخ 18 تیرماه سال 1348 تأسیس شد. روند عملکرد مرکز در یک نگاه به شرح زیر است:

 

 پیش از انقلاب اسلامی (سالهای 1348 تا 1357):
در این دوره مرکز آموزش مدیریت دولتی بر آموزش‌های توجیهی بدو استخدام کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی دستگاه‌های دولتی و تربیت مدیران و سرپرستان (به ویژه دوره‌های مدیریت عالی) تمرکز یافت. همچنین دوره‌های کوتاه‌مدت مدیریت به زبان انگلیسی برای مدیران کشورهای منطقه در تهران برگزار می‌گردید. از تاریخ 1351/08/02 شورای گسترش آموزش عالی کشور مجوز اولین دوره آموزش بلندمدت در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی را طی مصوبه شماره 23/91/9 مورخ 1351/08/24 برای مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر کرد. تا سال 1358 دوره‌های کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت مالی، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت آموزش و مدیریت دولتی برگزار می‌شد.
 از انقلاب اسلامی ایران تا ادغام (از سال ‌1358 تا 1381):
پس از انقلاب اسلامی، دوره‌های بلندمدت از فعالیت‌های آموزشی مرکز حذف گردید و اعضای هیأت علمی و دانشجویان به دانشگاه علامه طباطبایی منتقل شدند. با طراحی جدید برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت با روح و تفکر اسلامی، مجددا برنامه‌های آموزش توجیهی بدو انتصاب‌ و دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان و مدیران (پایه‌، میانی و عالی) آغاز شد.
 دوره ادغام (از سال 1381 تا 1389):
در تیرماه سال 1381 به دنبال ادغام دو «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» و «سازمان برنامه و بودجه» با عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به استناد مصوبه شماره 13/655 مورخ 1381/04/03 شورای عالی اداری ادغام «مرکز آموزش مدیریت دولتی» را با مؤسسه پژوهشی در برنامه‌ریزی را تحت عنوان «مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» را به تصویب رساندند. این موسسه، آموزش‌های کوتاه مدت کارکنان دولت را همزمان با آموزش‌های بلندمدت کارشناسی‌، کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می‌کرد.
 تصویب اساسنامه جدید (از سال 1395):
در سال 1395 و پس از بازگشت «سازمان اداری و استخدامی کشور» و «سازمان برنامه و بودجه» به عنوان‌های اصلی و گذشته خود، «مرکز آموزش مدیریت دولتی» براساس اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی (ابلاغی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)، در شرایطی که بخش اعظم منابع آن از جمله چاپخانه، ساختمان عباس‌آباد (استانداری فعلی تهران)، ساختمان‌ها و تجهیزات مراکز استانی، نیروی انسانی و اعضای هیأت علمی به دیگر دستگاه‌ها منتقل شده بود، با امکانات محدود آغاز به کار کرد. در این مدت با شکل‌گیری هیأت امناء، شورای مرکز، کمیته راهبری، شورای پژوهشی، شورای آموزشی و شورا و کمیته‌های فرعی دیگر، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرکز احیا شد.
 دوره‌ی تحول:
در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به جوان‌گرایی و مدیریت جهادی به عنوان دو اصل مهم توجه شده است. مدیران جوانی که واجد شایستگی‌های لازم برای تحقق اهداف کشور در حوزه‌های مختلف باشند. از سوی دیگر، محدودیت‌های منابع (مالی، انسانی و ...) که دولت سیزدهم با آن مواجه است، تحول در فرآیندهای شایسته‌گزینی، توانمندسازی مدیران و کارکنان و مدیریت دانش را بیش از پیش، حائز اهمیت می‌نماید. ماموریت‌های مرکز در دوره جدید، بر سه محور زیر متمرکز شده است: سرمایه‌گذاری در تربیت و پرورش مدیران حرفه‌ای، بزرگترین حوزه سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی در سازمان‌‌ها است. این افق معنایی، به دنبال پرورش شایستگی‌‌‌های عمومی و حرفه‌ای مدیران کشور به عنوان مدیران متخصص و متعهد بوده و آن‌ها را به شکل افرادی کاملاً حرفه‌ای، کارآفرین، متخصص و خبره در نظر می‌گیرد که قواعد حاکم بر حوزه تخصصی و مدیریت خود را به خوبی درک کرده و بر مفاهیمی چون تربیت و پرورش سرمایه‌‌‌های انسانی، کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری بیش از پیش حساسیت نشان می‌دهند. بنابراین نیروی انسانی آینده‌نگر و کارآمد، سازمانش را منحصر به فرد می‌کند و برای تداوم و تمایز سازمانش، با مدیریت حرفه‌ای، وارد دنیایی از پویایی می‌شود و این یک سرمایه‌گذاری پایدار است که منجر به تربیت و پرورش رفتار حرفه‌ای کارکنان و توانمندسازی آینده حرفه‌ای سازمان خواهد شد و امکان رشد و پروراندن کارکنان را فراهم خواهد کرد. در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی، در قالب طرحی کلان تحت عنوان «مدرسه مدیران ایران»، در نظر دارد دوره‌هایی مستمر با عنوان توسعه مهارت و شایستگی‌‌‌های عمومی و حرفه‌ای مدیران برگزار نماید.

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید