تاریخ : 26 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

شناسه زیرخدمت

1

ارائه آمار و اطلاعات مدیران حرفه ای کشور

-

10031107000

2

مشاوره پژوهشی در حوزه نظام اداری

-

10051108000

3

اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه نظام اداری

-

18072476000

4

برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری (18051109000)

برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری

18051109100

برگزاری دوره های آموزشی مدیران ارشد (عالی) دولت در حوزه مدیریت و نظام اداری

18051109101

5

تدوین و ارائه منابع و محتوای استاندارد دوره‌های آموزشی کارکنان دولت

-

18081110000

6

احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت

-

18051111000

7

مستندسازی و انتشار تجارب مدیران حرفه ای نظام اداری

-

10051112000

8

پاسخ به استعلامات گواهینامه‌های آموزشی کارکنان دولت (تاییه آموزشی)

-

18051113000

9

صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت (18082473000)

صدور گواهینامه های نوع اول کارکنان دولت

18082473100

صدور گواهینامه های نوع دوم کارکنان دولت

18082473101

10

برگزاری کارگاه های تربیت مدرسان نظام اداری

-

18052474000

11

برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشست‌های تخصصی حوزه مدیریت و علوم اداری

-

18072475000

12

انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی (18072477000)

تولید و ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی چند رسانه‌ای نظام اداری

18072477100

انتشار مقالات علمی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی

18072477101

انتشار و ارائه کتب تخصصی حوزه مدیریت دولتی

18072477102

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید