تاریخ : 26 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«دفتر آموزش فناوری‌ها و مهارت‌های مدیریتی»

این دفتر از سال 1375 تحت عنوان مرکز تکنولوژی آموزشی با هدف طراحی و تولید محتوا و منابع دیداری ، شنیداری و چند رسانه ای برای تسهیل فرایند یادگیری مدیران و کارکنان دولت ایجاد شد. طی یک دهه بیش از چهارصد عنوان برنامه صوتی و سیصد عنوان فیلم های آموزشی تولید کرد. همچنین برای اولین بار در سال 1380 نظام آموزش غیر حضوری را با استفاده از40 دوره آموزشی در قالب بسته های دیداری و شنیداری برای مدیران و کارکنان دولت فراهم مستقر نمود. در حال حاضر این دفتر تحت عنوان دفترآموزش فناوری‌ها و مهارت های مدیریتی از سال 1399 تا به حال بیش از یکصد محتوای الکترونیکی برای سامانه آموزش الکترونیکی مرکز تولید کرده است.
 
 
 اهم فعالیت ها:
طراحی و اجرای برنامه های آموزشی حضوری و غیر حضوری مدیران 
- طراحی، برنامه ریزی و اجرای بسته های آموزشی مدیران و صدور گواهی صلاحیت شغلی
- برنامه ریزی و تولید محتوای علمی و آموزشی و درسنامه ها در قالب منابع الکترونیکی و چند رسانه ای
- مدیریت بهره برداری از استودیو مرکز
- تولید منابع دیداری و شنیداری متناسب با اهداف مرکز و نظام اداری کشور
- مطالعه، برنامه ریزی و اقدام برای استقرار و استفاده از الگوها و شیوه های نوین آموزش در مرکز
- تشکیل و مدیریت بانک اطلاعات و شناسنامه آموزش مدیران

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید