تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«دفتر آموزش مهارتهای اداری»

وظایف دفتر

- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌­های آموزشی مدیران سیاسی و مدیران حرفه‌ای کشور

- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای

- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی عمومی‌ اداری، شغلی و آزاد (مدیران و کارکنان دولت)

- برنامه‌ریزی و اجرای بسته‌های آموزشی اختصاصی (مدیران و کارکنان دولت) و صدور گواهی­‌های مربوطه

- برگزاری آزمون جامع گواهینامه نوع دوم و نظارت بر پروژه‌های پژوهشی

- نظارت بر طراحی و اجرای دوره‌های مشترک آموزش‌های میان مدت و بلندمدت با همکاری دستگاهها، دانشگاه‌ها، و مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی هماهنگی، پیگیری و راهبری سامانههای آموزشی

حوزه فعالیت گروه آموزش‌های عمومی‌اداری و شغلی

- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت

- دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی مرکز مبتنی بر ساختار نظام آموزش کارکنان دولت و در قالب‌های متنوع حضوری، آنلاین، آفلاین و ترکیبی از این موراد، مطابق ساختار زیر طراحی و ارائه می‌شوند:

- دوره‌های آموزشی مدیران و کارکنان

- دوره‌های آموزشی مدیران سیاسی و حرفه‌ای

- دوره‌های آموزشی عمومی و فرهنگی

- دوره‌های آموزشی شغلی

- دوره‌های آموزشی آزاد 

حوزه فعالیت گروه آموزشی توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای

افراد متقاضی احراز پست‌های مدیریتی در نهادهای دولتی، در کانون­های ارزیابی و توسعه در سه سطح:

 1. صدور گواهینامۀ شایستگی،

 2. صدور گواهینامه پس از گذراندن دوره­های توسعۀ شایستگی،

 3. عدم احراز شایستگی طبقه ­بندی می­شوند.

این افراد در صورت عدم کسب حدنصاب امتیاز لازم در مرحلۀ ارزیابی (یعنی کسب نمره 5 تا 5.9 در عناوین شایستگی مورد ارزیابی)، برابر مفاد بند (9-2) دستورالعمل نحوۀ ارزیابی و توسعۀ شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای، پس از معرفی از سوی دستگاه متبوع می‌بایست در برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای مشخص شده در نیمرخ شایستگی شرکت کنند.

دوره‌های آموزشی توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای از سال 1398 در مرکز برگزار می‌شود.

 فعالیت گروه آموزش‌های حرفه‌ای تخصصی

مرکز آموزش مدیریت دولتی متولی صدور گواهینامه‌های نوع دوم در سراسر کشور است. گواهینامه‌های نوع دوم به گواهینامه‌هایی اطلاق می‌شود که مطابق با بند (۲/د) نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ دولت،‌ موضوع بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 1380/12/28 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پس از طی مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی مصوب در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و با در نظر گرفتن حدنصاب سـاعت آموزشی مورد نیاز، موفقیت در آزمون جامع و تائید کمیته اجرایی آموزش و توانمنـد‌سـازی منـابع انسـانی و رعایت سایر مقررات به فراگیران اعطا می‌‌شود.

بر اساس «اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی» به شمارۀ 200/92/8819 مورخ 1392/11/14معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت)، این گواهینامه‌ها در سه سطح مهارتی، تخصصی و تخصصی-پژوهشی تعریف می‌شوند و دارندگان آنها می‌توانند از مزایای استخدامی مترتب بر مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس بهره‌مند شوند.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید