تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«دفتر پژوهش و همکاری های علمی و بین المللی»

دفتر پژوهش، همکاری­های علمی و  بین‌­المللی به­ عنوان بازوی پژوهشی – اجرایی و مطالعاتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی، با اتکا به وظایف محوله و سیاست­های برنامه‌­ریزی شده و متناسب با جایگاه نیروی انسانی و علمی خود که عمدتاً بر بستر پژوهشی و مطالعاتی متمرکز است، رویکردهای مختلفی از برنامه ­های علمی و عملیاتی را در طول سالیان گذشته پیاده نموده است، این مهم در سال جاری نیز بر مبنای رویکردهای جدید ریاست محترم مرکز، برنامه تحولی، راهبردها، سیاست­ها و برنامه‌­های متنوع موجود، اقدام به انجام وظائف محوله در امور محوری ذیل نموده است؛

الف ) تعامل با ظرفیت های علمی و پژوهشی کشور: با هدف برنامه ریزی و برگزاری رویدادها و نشست های علمی تخصصی در راستای تعامل با جوامع دانشگاهی، نخبگان جوان مدیریتی، شبکه خبرگان و پژوهشگران جوان آشنا با مسایل نظام اداری، خروجی این مهم باعث توسعه ظرفیت­ های گفتمان اداری، مدیریتی و توسعه ­ای کشور مبتنی بر وضعیت موجود، شکاف­ های پدید آمده با استانداردهای جهانی و پتانسیل ­های پیش رو، که امکان تعامل سازنده با دستگاه­ها را در راستای نیاز نظام اداری و توسعه بسترهای اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی کشورفراهم‌می آورد.

ب) آینده پژوهی و مطالعات تطبیقی بین المللی در حوزه نظام اداری: با هدف مطالعه و تدوین گزارشات تحلیلی، تطبیقی و ارائه پیشنهادات نو آورانه در حوزه نظام اداری با تمرکز بر محورهای مدرسه حکمرانی و سواد کشورداری، کانون های ارزیابی و مسایل و ضرورت های مورد نیاز  نظام اداری با هدف آشنایی بهتر و بیشتر دستگاه­های دولتی با رویکرد مطالعات آینده‌­پژوهی و استفاده بیشتر از این دستاورد علمی در بستر فعالیت های علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی خواهد بود.

 

 اهم فعالیت ها:

- برنامه­‌ریزی، طراحی و اجرای رویدادها و نشست­های علمی-تخصصی با محوریت مسائل نظام اداری

- پیاده سازی و تولید محتوای تخصصی

- ارتباط و تعامل مستمر دستگاه­ها، دانشگاه­ها، مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی و نخبگان

- انعقاد تفاهم نامه / قرارداد با دانشگاه­ها، انجمن ها، موسسات و دستگاه­ها برای همکاری­های مشترک علمی و پژوهشی و عملیاتی نمودن آنها

- نظارت بر انجام فرایند طرح های پژوهشی و تحقیق

- تدوین گزارش تحلیلی تطبیقی از چالش­ها و ارایه راهکارهای علمی و عملی مورد نیاز نظام اداری

- اجرای طرح­های مطالعاتی تحلیلی – تطبیقی حسب نیاز نظام ادرای

- ارایه یافته های علمی و پژوهشی مرتبط با مسایل نظام اداری

 اقدامات توسعه ای:

1.تجهیز و استفاده از شیوه های نوین پژوهشی و آموزشی به منظور افزایش مهارتهای حرفه ای،دانش و توانمندی مدیران

2.ارتباط و تعامل مستمر دستگاه ها، دانشگاه ها، مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی و نخبگان

3. جذب طرح های پژوهشی و استفاده از مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و جامعه نخبگان

4- بکارگیری و تعامل  با شرکت های دانش بنیان در نظام اداری کشور

5. انعقاد تفاهم نامه های مشترک با دانشگاهها، انجمن ها، موسسات و دستگاهها برای همکاریهای مشترک علمی و پژوهشی و عملیاتی نمودن آنها

6. پیگیری تقویت و تامین زیر ساخت فناوری برای الکترونیکی نمودن فرایندها و برنامه های جاری

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید