تاریخ : 04 مهر 1402 «مهار تورم، رشد تولید»
دکتر محسن میری

دکتر محسن میری


رئیس مرکز

021-42501601
حمیدرضا معینی

حمیدرضا معینی


معاون توسعه مدیریت و منابع

42501501-021
حامد نظرپور

حامد نظرپور


معاون آموزشی

42501801-021
میثم رضایی

میثم رضایی


معاون پژوهشی

42501401-021
مهدی حسنوند مفرد

مهدی حسنوند مفرد


مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و مدیریت عملکرد

42501605-021
سجاد رشیدی پور

سجاد رشیدی پور


مدیرکل برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات

42501301-021
علی عباسی

علی عباسی


مدیرکل دفتر آموزش مهارت‌های اداری

42501851-021
فاطمه میری رامشه

فاطمه میری رامشه


مدیرکل دفتر آموزش فناوری‌ها و مهارت‌های مدیریتی

42501853-021
سیدمحمد معرفتی

سیدمحمد معرفتی


مدیرکل دفتر پژوهش و همکاری‌های علمی و بین‌المللی

42501551-021
علی مصطفی روزبه

علی مصطفی روزبه


مدیر امور مالی

42501101-021
مجید آرایی

مجید آرایی


رئیس اداره حراست

42501201-021
شیرین خشنود

شیرین خشنود


مدیر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی

42501451-021
احمد ذاقلی

احمد ذاقلی


مدیر نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی

42501821-021
محمدعادل ارشادی

محمدعادل ارشادی


مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

42501351-021
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید