تاریخ : 26 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«مدرسه مدیران ایران»

مدیران ارجمند؛
ضمن خوشامدگویی و ارج نهادن به انتخاب مسیر دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی به آگاهی می‌رساند مدرسه مدیران ایران در راستای تکالیف قانونی محوله به مرکز آموزش مدیریت دولتی اقدام به طراحی پودمان‌های آموزشی با تاکید بر احصاء نیازهای عمومی، دانشی و مهارتی با جامعه هدف مدیران میانی و ارشد نموده است که در این رابطه و در گام نخست، ضمن توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و با نگاهی نو به دوره‌های آموزشی بدو انتصاب مدیران، نسبت به تدوین پودمان‌های آموزشی(بام) در قالب دوره‌های فصلی اقدام نموده است.

 

جهت ثبت نام در دوره‌های فصل بهار از طریق این لینک اقدام نمایید.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید