تاریخ : 09 اسفند 1402 «مهار تورم، رشد تولید»
دکتر محسن میری

دکتر محسن میری


رئیس مرکز

021-42501601
مهدی حسنوند مفرد

مهدی حسنوند مفرد


مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و مدیریت عملکرد

021-42501605
حمیدرضا معینی

حمیدرضا معینی


معاون توسعه مدیریت و منابع

021-42501501
حامد نظرپور کاشانی

حامد نظرپور کاشانی


معاون آموزشی

021-42501801
میثم رضایی

میثم رضایی


معاون پژوهشی

021-42501401
مجید آرایی

مجید آرایی


رئیس اداره حراست

021-42501201
سجاد رشیدی پور

سجاد رشیدی پور


مدیرکل برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات

021-42501301
علی عباسی

علی عباسی


مدیرکل دفتر آموزش مهارت‌های اداری

021-42501851
شیرین خشنود

شیرین خشنود


مدیر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی

021-42501451
سیدمجتبی معرفتی

سیدمجتبی معرفتی


مدیرکل دفتر پژوهش و همکاری‌های علمی و بین‌المللی

021-42501551
محمدعادل ارشادی

محمدعادل ارشادی


مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

021-42501351
علی مصطفی روزبه

علی مصطفی روزبه


مدیر امور مالی

021-42501101
احمد ذاقلی

احمد ذاقلی


مدیر نیازسنجی و ارزشیابی آموزش

021-42501821
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید