تاریخ : 05 اردیبهشت 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

«معاونت آموزشی»

معاونت آموزشی مرکز، عهدهدار  برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت و پایش اجرای امور آموزشی مدیران و کارکنان دولت است. تهیه و ابلاغ سیاست‌های آموزشی سالانه به مراکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده‌نگری استان‌ها، تهیه برنامهها و محتواهای آموزشی استاندارد با رویکردهای نوین و اثربخش، تهیه استانداردها و شیوه نامه‌های مورد نیاز در زمینه‌های گوناگون مرتبط با آموزش کارکنان و مدیران و هم چنین تعامل، هم فکری، پشتیبانی و نظارت بر روند آموزشی دستگاه های اجرائی،از اهم فعالیتهای این معاونت است.

 

 راهبردها:

- کاربرد استانداردها، رویکردها و فناوری‌های نوین در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های آموزشی با تکیه بر توسعه آموزش‌های مجازی و غیرحضوری

- بهبود مستمر کیفیت برنامه‌های آموزشی مرکز از طریق افزایش اثربخشی برنامه‌ها

- تمرکز بر آموزش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت حرفه‌ای و مهارتی

ماموریت ها و وظایف:

- برنامه‌ریزی و اقدام برای ارتقا و بهبود مستمر کیفی و گسترش کمی فعالیت‌های آموزشی مرکز؛

- ایجاد زمینه رشد معنوی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های کارکنان بخش عمومی؛

- آموزش و توسعه مهارت‌های مدیران سیاسی و حرفه‌ای؛

- برنامه‌ریزی و تهیه سیاست‌ها، خط مشی‌ها و چشم انداز آموزشی مرکز و پیگیری اجرا و روزآمدسازی فرآیندها؛

- توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌‌ای در راستای عدالت‌محوری و شایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران؛

- تولید محتوا و منابع آموزشی و کمک آموزشی؛

- شناسایی و تربیت مدرسان نظام اداری و تهیه و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مدرسان؛

- نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی

- ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، تحلیل داده‌ها و تنظیم و ارائه گزارش‌های دوره‌ای

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید