تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
شماره فراخوان عنوان نوع شرکت کنندگان وضعیت دانلود فایل پایگاه اطلاعات داده
۱۰۰۲۰۹۱۰۶۴۰۰۰۰۰۴ فروش اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز (از رده خارج شده) مزایده سعید اوحدی‌- فرشید اسکندری چراغ‌تپه- علی بهجت تپه خاتمه یافته دانلود لینک
2002091064000001 واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی مناقصه ارس پویان خوش اقبال- توسعه راه سبز- طیب کار گلستان- داتیس نیروی پاسارگاد خاتمه یافته دانلود لینک
029MD8ED470001D مناقصه واگذاری خدمات عمومی و امور پشتیبانی مناقصه طیب کار گلستان - داتیس نیروی پاسارگاد - فردانگار تاج میر- پدیده پاک طراوت- گسترش اندیشه نیکان فعال دانلود لینک
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید