تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

دوره تخصصی تربیت ارزیابان ویژه (طرح معلم ایثارگر حسن امیدزاده)

کلمات کلیدی
مریم کوشا
فیلمبردار/ تدوین کننده

مریم کوشا

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید