تاریخ : 04 مهر 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

معرفی کانون ارزیابی و توسعه مدیران

کلمات کلیدی
مریم کوشا
فیلمبردار/ تدوین کننده

مریم کوشا

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید