تاریخ : 03 مرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»

از آنجا که یکی از ماموریت‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی تولید و تدوین کتاب و درسنامه‌های آموزشی با رویکرد تولید محتوای مدیریتی و کاربردی در حوزه نظام اداری در جهت پاسخگویی به تامین نیاز منابع علمی و آموزشی محققان، مدرسان، دانشجویان و شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حرفه‌ای مدیران و کارکنان دولت است، از اساتید، صاحبنظران، متخصصان نویسندگان و مترجمان دعوت می‌شود آثار خود را جهت انتشار در این مرکز پس از تکمیل کاربرگ‌ مرتبط به نشانی زیر ارسال نمایند. بدیهی است آثار ارسال شده پس از ارزیابی و تصویب در شورای علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ و منتشر خواهد شد.

 

 دریافت کاربرگ تالیف

 دریافت کاربرگ ترجمه

 

نویسندگان و مترجمان محترم پس از تکمیل کاربرگ تالیف یا ترجمه آن را به نشانی publishing@smtc.ac.ir ارسال نمایید.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید