تاریخ : 05 اردیبهشت 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
موضوع قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه شناسه قرارداد طرف قرارداد واحد متقاضی هزینه(میلیون ریال) ورود به پایگاه اطلاعات
خرید خدمات کارشناسی 1401/9/22 1402/7/1 19UD8ED2200013 روح اله عباسی مرکز آموزش مدیریت دولتی 2000 لینک
واگذاری خدمات عمومی و امور نظافت (نظافتی، پیشخدمتی، نگهبانی، نامه رسانی، باغبانی و ...) 1401/5/1 1402/5/5 01BBD8ED4700010 خدماتی طیب کار گلستان مرکز آموزش مدیریت دولتی 39000 لینک
قرارداد اجرای طرح پژوهشی 1402/3/29 1402/10/28 024AD8ED2300017 دانشگاه تربیت مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی 25000 لینک
توافق نامه حمایت از فعالیت های علمی و نوآورانه 1402/5/15 1402/2/28 025GD8ED230001B اندیشه ورزان پیش برد فناوری مرکز آموزش مدیریت دولتی 2600 لینک
خرید، راه اندازی و پشتیبانی پورتال 1402/2/17 1403/4/1 026KD8ED0700018 خدمات انفورماتیک نیا فام مرکز آموزش مدیریت دولتی 2000 لینک
تامین زیرساخت و پشتیبانی و میزبانی سامانه تحت وب مدیریت یادگیری (LMS) 1402/4/28 1403/1/31 028LD8ED4400013 فرهنگی فرایاد عصر دانش مرکز آموزش مدیریت دولتی 6000 لینک
مناقصه واگذاری خدمات عمومی و امور پشتیبانی 1402/7/15 1403/7/6 029MD8ED470001D گسترش اندیشه نیکان مرکز آموزش مدیریت دولتی 27000 لینک
قرارداد طراحی دوره های آموزشی 1402/5/17 1402/11/3 02AHD8ED440001C دانشگاه شاهد مرکز آموزش مدیریت دولتی 3500 لینک
خرید خدمات فناوری 1402/9/8 1403/3/9 02AJD8ED470001E مهندسی فاوا گستر سپهر مرکز آموزش مدیریت دولتی 8910 لینک
خرید خدمات مشاوره 1402/12/14 1403/1/15 02CSD8ED4400017 بابک حمیدیا مرکز آموزش مدیریت دولتی 3900 لینک
خرید خدمات پشتیبانی فنی خدمات رایانه ای و شبکه 1402/7/25 1403/7/26 028MD8ED4700015 کیان پرداز ریتون مرکز آموزش مدیریت دولتی 4200 لینک
قرارداد خرید خدمات مشاوره 1401/12/27 1402/6/15 023DD8ED2300018 بابک حمیدیا مرکز آموزش مدیریت دولتی 3000 لینک
قرارداد خرید خدمات مشاوره 1402/3/28 1402/7/29 023UD8ED230001D روح اله عباسی مرکز آموزش مدیریت دولتی 2000 لینک
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید