تاریخ : 02 خرداد 1403 «جهش تولید با مشارکت مردم»
تجربه نگاری:

تقلید از موثرترین شیوه‌های انتقال مهارت است. دوران جمهوری اسلامی با تغییر پارادایم اداره کشور به راهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی (ره) مملو از تجارب نویی است که از سنتز مدیریت جهادی، مردم‌سالاری دینی، افق تمدنی انقلاب اسلامی و اقتضائات موجود در اداره کشور، حاصل شده و در چرخه آزمون و خطا، دانش ضمنی غنی را رقم زده اما چون این دانش اغلب منتقل نشده، پیشرفت امور کشور هماره دچار اختلالاتی بوده و بسیاری از راه های رفته دوباره پیموده می‌شود که این مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است.

در دوره جدید با راه اندازی هیئت اندیشه‌ورز و اخذ مشاوره از اساتید دست‌اندرکار تجربه‌نگاری، ضمن طراحی سند انتظار (RFP) گروه‌هایی برای ثبت تجارب دولتمردان شکل داده شد تا پس از دریافت آموزش، تهیه گزارش شناختی و در نهایت ثبت صوتی و تصویری این تجارب، گام اول در بهره‌گیری از تجربه مدیران برداشته شود. در گام دوم، تجربیات ثبت‌شده، جهت انتقال دانش و مهارت به مخاطبان مدنظر، به فراورده‌های آموزشی تبدیل می‌شود.

لیست اخبار صفحه :1
    عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید